Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

Privacy

Vrouw en intimiteit verwerkt persoonsgegevens over u, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: voor- en achternaam, E-mailadres en telefoonnummer.

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Vrouw en intimiteit verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw deelname aan een workshop of (online) training. Voor het verwerken van eventuele aanvullende persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier. Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

 Waarom we gegevens nodig hebben

Vrouw en intimiteit verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Het afhandelen van uw betaling. Verzenden van onze nieuwsbrief. Om u als coach zo goed mogelijk te kunnen coachen.

 Hoe lang we gegevens bewaren

Vrouw en intimiteit zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: 2 jaar

 Delen met anderen

Vrouw en intimiteit deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vrouw en intimiteit blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 In kaart brengen websitebezoek

Vrouw en intimiteit gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. Vrouw en intimiteit zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Vrouw en intimiteit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected].

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Vrouw en intimiteit, kunt u ons als volgt bereiken: e-mail: [email protected]

Disclaimer

De informatie op deze website is niet bedoeld als, of impliceert geen vervanging te zijn van, professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Alle inhoud, met inbegrip van tekst, grafische plaatjes, afbeeldingen en informatie, opgenomen in of beschikbaar via deze website, is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Vrouw en intimiteit aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van de informatie op of beschikbaar gesteld via deze website en dergelijke informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. U wordt aangemoedigd om alle informatie verkregen van of via deze website met andere bronnen te bevestigen en alle informatie met betrekking tot een medische aandoening of behandeling samen met uw arts door te nemen.

Nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je nu in!